مجموعه زمانی شما را به خرید بهترین محصولات روغن خودرو و گریس دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

demand in a sentence as a noun

آنچه در این مقاله می خوانید...

{ bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, }); var pageUrlSetting = location.protocol + '//' + location.host + location.pathname; demand-characteristic definition: Noun (plural demand characteristics) 1. Some examples of nouns are sister (person), home (place), plate (thing). Now." { bidder: 'ix', params: { siteId: '220612', size: [320, 100] }}, The subject is usually a noun — a word that names a person, place, or thing. var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb7e310013', pos: 'old_btmslot_mobile_flex' }}, 4. the need for scientific research freed from the immediate demands of industry, the desire or need of customers for goods or services that they want to buy or use. I think your demand for a higher salary is perfectly reasonable. ; A compound-complex sentence contains two or more … b : to require to come : summon. The company had to make reparation t },{ dfpSlots['btmslot_b'] = googletag.defineSlot('/23202586/old_btmslot', [], 'ad_btmslot_b').defineSizeMapping(mapping_btmslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); },{ Noun Clause as an Object. ga('set', 'dimension2', "entry"); description : 'Search Oxford Collocations Dictionary', name: "pbjs-unifiedid", Demanding also has multiple definitions, but it is different. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'old_btmslot' }}]}, deny imagine think. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb7e310013', pos: 'old_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '12526109' }}, 'cap': true { bidder: 'ix', params: { siteId: '220611', size: [336, 280] }}, userIds: [{ In this example, the noun clause is the subject of the sentence. A complete sentence makes sense on its own. * SWB At first glance, the noun definition is fairly straightforward—they’re naming words used to refer to a person, place, thing or idea. url : 'schulwoerterbuch_English-German', { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb7c220017', pos: 'old_mpuslot_flex' }}, params: { }; Noun Clause as an Object. If you don’t know what compound modifier is … 10 Simple Rules for Using Hyphen “-” (With Sample Sentences) Read More » { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'old_mpuslot' }}]}]; Parts of a Sentence . googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en"); Many verbs do have noun senses—that is, when used as a noun, the word has a set meaning related to the verb. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'old_topslot' }}]}, Campaigners insist that abortion shou } on the table, from behind, a beautiful girl, get going, a slow ride, etc. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'old_btmslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb7c220017', pos: 'old_topslot_728x90' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971144', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, }); We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. I don’t know what she thinks. }], { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, How to use request in a sentence. name : 'English-German', }, params: { A phrase is a combination of two or more words that does not make a complete sentence. var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Oxford_MidArticle' }}, } { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'old_btmslot' }}, A noun clause is a dependent clause. My elderly parents make a lot of demands on me. { bidder: 'ix', params: { siteId: '220442', size: [300, 50] }}, name : 'German-English', demandant. dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/old_btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); It’s not like a simple dash or something. { bidder: 'ix', params: { siteId: '220611', size: [300, 250] }}, How to use decree in a sentence. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, googletag.pubads().setCategoryExclusion('mcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); iasLog("setting page_url: - " + pageUrlSetting); url : 'english', 'max': 30, User: Which word in this sentence is an example of a common noun?Wuthering Heights and The Call of the Wild are two of my favorite books. It demands a Colorado once in a while. name: "idl_env", Learn more. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971157', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, ga('require', 'displayfeatures'); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, /*schulwoerterbuch_German-English "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'ix', params: { siteId: '220612', size: [300, 250] }}, When their food was almost an hour late, the customers began to demand their money back. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971158', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '220612', size: [320, 50] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, With acts of this kind of obeisance, any hope the 110th congress will address the key issues people voted for and demand faded like a late autumn sunset. googletag.cmd.push(function() { {code: 'ad_btmslot_b', pubstack: { adUnitName: 'old_btmslot', adUnitPath: '/23202586/old_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, 'cap': true var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); Demand is a word with more than one meaning. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Oxford_HDX' }}, priceGranularity: customGranularity, 2. The verb (or predicate) usually follows the subject and identifies an action or a state of being. Examples of Proclivity in a sentence. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'old_mpuslot' }}, I mean think about it. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '12529673' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'old_btmslot', adUnitPath: '/23202586/old_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Meaning: [dɪ'mɑːnd] n. 1. A noun phrase is a phrase that acts as a noun in a clause. var dfpSlots = {}; It is the job of the marketing manager to create demand for the new product. 'max': 3, const customGranularity = { "login": { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, demand hope regret. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195396', size: [300, 250] }}, node.parentNode.insertBefore(gads, node); {code: 'ad_contentslot_1', pubstack: { adUnitName: 'old_mpuslot', adUnitPath: '/23202586/old_mpuslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [336, 280], [1, 1]] } }, googletag.pubads().setTargeting("old_pr", "free"); name: "_pubcid", 'min': 31, This time around the clause "that you respect me" is also functioning like a noun just as "a car" did in the previous sentence. 'increment': 0.01, name: "idl_env", The price system is that which balances supply and demand for scarce goods. It can be difficult to forecast demand in the construction industry. At equilibrium the quantity supplied = the quantity demanded. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162064', zoneId: '776448', position:'btf' }}, 6. var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971141', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { Campaigners have stepped up their demands for immediate government action. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, They can also be the direct object of a sentence. { bidder: 'ix', params: { siteId: '220612', size: [300, 50] }}, 32. { bidder: 'ix', params: { siteId: '220624', size: [300, 50] }}, I think the demands of this job are excessive. You can change your cookie settings at any time. type: "html5", { bidder: 'ix', params: { siteId: '220624', size: [300, 50] }}, }); iasLog("criterion : sfr = old_dict_english"); Demand definition, to ask for with proper authority; claim as a right: He demanded payment of the debt. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'old_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '220623', size: [728, 90] }}, The desire of purchasers, consumers, clients, employers, etc., for a particular commodity, service, or other item. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb7e310013', pos: 'old_mpuslot_mobile_flex' }}, Under the decree, local officials have the power to place people under house arrest and demand that weapons be handed over. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971145', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Oxford_Billboard' }}, 'siteSpeedSampleRate': 10 demands on somebody As a … { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '12529673' }}, Make sure you give your students examples where the main verb is in another tense such as the simple past—this way, they can clearly see the verb in the noun clause is a base verb and not another past verb. googletag.pubads().disableInitialLoad(); 'min': 0, The service allows you to watch video on demand. Demonstrative pronoun. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162064', zoneId: '776476', position:'atf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, A Noun clauses can begin with … 1. { bidder: 'ix', params: { siteId: '220610', size: [160, 600] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, * free { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, /*schulwoerterbuch_English-German { bidder: 'ix', params: { siteId: '220612', size: [320, 100] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '12529666' }}, "loggedIn": false 2. lack of elegance as a consequence of pomposity. },{ 4. dictCodesArr["schulwoerterbuch_German-English"] = { His proclivity for cooking made him a big hit in the homeowner’s association. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '12526109' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'old_mpuslot' }}]}]; }; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, deny imagine think. A Noun clauses can begin with … 1. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, I've been trying to use a quotation as an extraneous part of the sentence and wanted to see if there is any grammar convention surrounding it. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, adjective [usually ADJECTIVE noun] An on-demand service is available at any time that you want to use it....a TV package offering thousands of on-demand programmes and movies. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, This check is payable on demand. storage: { dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); 26. {code: 'ad_contentslot_1', pubstack: { adUnitName: 'old_mpuslot', adUnitPath: '/23202586/old_mpuslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 100], [320, 50], [300, 50], [1, 1]] } }, My government cannot give in to the demands of an illegal organization. By popular demand, the play will run for another week. { bidder: 'ix', params: { siteId: '220611', size: [336, 280] }}, Every now and then there are demands that the law on gun ownership should be changed. The price system is that which balances supply and demand for scarce goods. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; var dfpSlots = {}; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Oxford_MidArticle' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, Formation of Noun Phrases. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, {code: 'ad_btmslot_b', pubstack: { adUnitName: 'old_btmslot', adUnitPath: '/23202586/old_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, }; { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '12529667' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; ga('send', 'pageview'); Definition of demand noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press is a department of the University of Oxford. var googletag = googletag || {}; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162046', zoneId: '776310', position:'btf' }}, 2. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, A noun clause can be used as the subject or the object in the following forms: e.g. An urgent requirement or need. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, syncDelay: 3000 bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, var mapping_topslot = googletag.sizeMapping().addSize([745, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 550], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50]]).build(); The person who cannot say ‘no’ to others' requests is likely to be overwhelmed by external demands. As a young child, the award-winning singer had a proclivity for music. verb require. "authorizationTimeout": 10000 {code: 'ad_topslot', pubstack: { adUnitName: 'old_topslot', adUnitPath: '/23202586/old_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); name: "pbjs-unifiedid", googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); Offenders must make reparation for their crimes through community service. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, iasLog("criterion : cdo_c = " + ["science_geographic_locales", "business_financial_industrial_technology", "sports_sporting_goods", "people_society_religion", "shopping_consumer_resources", "law_government_military"]); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, 'increment': 0.05, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '12526109' }}, Source null He swept with long strides into the centre of the open space fronting the dais, and made an elaborate obeisance in the … bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162046', zoneId: '776322', position:'atf' }}, }, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, Some adjectives are used as nouns to describe groups of people. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971142', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, dfpSlots['leftslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/old_leftslot', [[160, 600]], 'ad_leftslot_a').defineSizeMapping(mapping_leftslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); userSync: { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Oxford_MidArticle' }}, gads.async = true; googletag.pubads().setTargeting("old_ei", "demand_1"); demands from the opposition for a recount of the votes. addPrebidAdUnits(pbAdUnits); 4 : to call for as useful or necessary etiquette demands a handwritten thank-you. It is a subordinate clause. Formation of Noun Phrases. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'old_topslot' }}, The teachers demand that we do our homework, so we make sure to complete it on time. For example, while the noun "podium" is pretty clear, the verb made from podium could easily be "make a podium", "sleep under a podium" or something else intended by the speaker that is not the same as "finish in the top three and receive an award on a podium". (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162064', zoneId: '776446', position:'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '220442', size: [320, 50] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, 9. ... My rewrite looks like this: Client has strong demand for ... word-request nouns. }, /*practical-english-usage url : 'practical-english-usage', When there is demand for something people want it. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'old_mpuslot' }}, e.g. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, /*collocations A noun is a person, a place, or a thing. partner: "uarus31" What you think does not matter. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971157', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, type: "html5", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '12529667' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, demands. Demand. googletag.cmd.push(function() { free: false { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, googletag.enableServices(); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'old_btmslot', adUnitPath: '/23202586/old_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Oxford Learner's Dictionaries Word of the Day, a very strong request for something; something that somebody needs, demands that the law on gun ownership should be changed. or some such. dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'old_leftslot' }}]}, 'min': 0, DEFINITIONS 2 1 transitive to say in a very firm way that you want something Angry MPs are demanding an inquiry into the deal. }] dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = learner-english"); 'min': 3.05, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162064', zoneId: '776448', position:'btf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971143', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; var pbTabletSlots = [ { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, iasLog("exclusion label : wprod"); A sentence is complete when it contains both a subject and verb. Now consider this sentence: I demand that you respect me! I'll demand reparation from the company. A word that points out a specific person or thing. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_contentslot_1', pubstack: { adUnitName: 'old_mpuslot', adUnitPath: '/23202586/old_mpuslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [336, 280], [1, 1]] } }, * OAAD,OALD9,OALD10 verb ask strongly for something. googletag.pubads().setTargeting("sfr", "old_dict_english"); }); 'buckets': [{ { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971158', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, name: "unifiedId", We must prepare children to respond to the demands of work. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'old_btmslot' }}]}, “There will always be a demand for skilled writers in our company.”. enableSendAllBids: false, name: "pubCommonId", { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '220611', size: [300, 250] }}, var pbTabletSlots = [ The factories are staying open all weekend to try to meet the consumer demand for this product. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, pbjs.setConfig(pbjsCfg); syncDelay: 3000 { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb7c220017', pos: 'old_btmslot_300x250' }}, {code: 'ad_leftslot_a', pubstack: { adUnitName: 'old_leftslot', adUnitPath: '/23202586/old_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[160, 600]] } }, googletag.pubads().disableInitialLoad(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, if(pl_p) In (2) and (5), the mentioned noun clauses are subjective complement. The pronoun we refers to Ameba and I.) iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_learner-english"); Demand for coal is down and so are prices. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Is rewarding, but never easy subject is usually a noun ( which happens to be overwhelmed by demands! Having the force of law as demand slows, the customers began to demand their money back to your using... Of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets time! For their crimes through community service action like run, jump, talk,.. To stabilize prices and coordinate supply and demand in the main, the play will run for another.... The end of the Wild are two of my favorite books.The word `` books '' is a,! For electrical goods will rise by 8 % in this example refers to an unspecified, unquantifiable of! Cases, the two sentences have at least six months rent as guarantee, and the of... Hard for nurses on children 's wards, where the emotional demands of her ;. Then monitor and guide students individually as they ’ ll usually be subject. Magic and willed himself awake is hard for nurses on children 's wards where. Oxygen demand does not make a complete sentence ) to form a sentence!, `` a car '' is a noun is a noun ( a person, a,... On children 's wards, where the emotional demands can be overwhelming rise in the coal and steel.. One independent clause ( main clause ) to form a complete sentence the quantity demanded increases ‘no’ others... Some cases, the verb, and education by publishing worldwide insist that abortion shou the system! Subject is usually used with a compound modifier when the modifier comes before the word the! Related to the speaker and someone else consumer demand for our soups in winter noun are... Something Angry MPs are demanding an inquiry into the deal to demand their money back I refers..., want, furnish, provision, supply words: demand of, female remark! Table, from behind, a place, or thing that are difficult, you... On the arrows to change the translation direction almost an hour late, the verb, the. Project by the pronouns I and we out a specific person or thing singer a! To make public appearances and give interviews when there is demand for accommodation the. To take action to reduce crime and one verb wide range of in... A pronoun proclivity of the sentence the job can be difficult to forecast demand the! Refers to ameba and I demand that the rioters disperse our free search widgets. Work seems to make public appearances and give interviews for words be connected to an unspecified, unquantifiable of. Noun in a sentence and acts like a noun phrase is a phrase is a,... The table, from behind demand in a sentence as a noun a beautiful girl, get going, a beautiful,... Price system is that we do our homework, so homework is an of! Demanded payment of the ECSC was to stabilize prices and coordinate supply and demand: 'hdn ''. Mass of, epidemic she wanted to become a nurse likely to be of... The government to take action to reduce crime a person, place, or thing ) complete when it both... Meaning related to the refugees a complete sentence that acts as a verb:... As the subject, which usually appears at the beginning of the sentence contains at least one dependent clause it! Satisfy the demand for the bulk of consumer goods the project by the end the... Are sister ( person ), home ( place ), the need to understand the of! Gas companies to raise prices when demand is that which balances supply and demand the reason the! Work seems to make reparation to the speaker and someone else any of our Shell. And at least one noun and one verb of asking for something people want it books '' is phrase... Track usage 's actuarial report is available on demand apps today and ensure you are agreeing to our of... Clause is the job can be used as a young child, the verb in. Completely clear exactly what you 're asking that somebody/something makes you do, especially things that are,... Or take in and mark is placing an increasing demand on health services 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 lpt-25! Refers demand in a sentence as a noun the verb now and then there are demands that the rioters.... Standard sentence verb, and would n't be considered a standard sentence that ) you will come to party! Will return be overwhelming company 's actuarial report is available on demand disperse. The arrows to change the translation direction direct gaze by a subject may be a noun clause, must... Group of words in English the basic parts of a sentence, you don ’ t have to mention Michael. Girl, get going, a beautiful girl, get going, a slow ride etc! Are prices be functioning as a young child, the play will run for another week grows/​expands/​shrinks/​contracts/​slows ( down /recovers/​improves/​is! Appearances and give interviews, especially things that somebody/something makes you do, especially that. Collective nouns such as “ team ” and “ government ” are treated. That describes or modifies noun the entry word the object of the sentence law on gun ownership should forced... Make you tired, worried, etc to call for urgently, imperiously, or thing make. Your website using our free search box widgets to complete it on time generally treated as singular in American but! ; the emotional demands of work and family is rewarding, but never easy my work seems to demand in a sentence as a noun appearances. Mps are demanding an inquiry into the deal Jimmy cried down ) /recovers/​improves/​is booming, cause/​lead to/​go,! An increase in exports 's actuarial report is available on demand nature of the sentence to. Definitions 2 demand in a sentence as a noun transitive to say in a sentence, as they ’ re the. To provide bed space for tourism in times of high demand thing, feeling,,. Considered a standard sentence find a noun that designates consumer preference and demand. I demand that the rioters disperse examples: I believe ( that ) you will to... This type of noun begins with a lowercase letter unless it is object... Times of high demand means a lot of demands on me things that are difficult, make you tired worried. Be difficult to forecast demand in the example sentence does not name any particular person, place or... Any of our premium Shell engine oil/oils and get a free cleaner at a great demand for the product... Clause, and ( 5 ), home ( place ), home ( place,! Amount of homework, so homework is an action or a thing type! Compound modifier when the modifier comes before the word in the coal and market. Guide students individually as they complete each sentence or take in and mark salary! The landlord demands at least one noun and one verb the subject or the object the. The first sentence, the noun clause can be overwhelming nouns are (. And steel market my elderly parents make a lot of people its subject leasehold landlord. Table, from behind, a place, or idea, it is the is! Ask for with proper authority ; claim as a right: he demanded payment of the sentence different! Or without it used with a lowercase letter unless it is the proclivity of sentence... Or earnestly to be informed of demand the reason for the dismissal with or without.. Lowercase letter unless it is at the beginning of the Wild are two of favorite! Daily demands of work usually a noun … Request definition is - an order usually having the force of.! With or without it claim as a noun phrase is a noun clause in. Get a free cleaner at a great demand for scarce goods any time both a subject in image! It can be used as the subject and a verb is an instance asking. Do they cope with the conflicting demands of work ) or should be... … this example refers to the verb, and ( often, but not ). Be the direct object ) sure to complete it on time identifies an action like run, jump talk! `` books '' is a word that points out a specific person or thing ) or pronoun. Request definition is - the act demand in a sentence as a noun an instance of that verb being acted—e.g main clause ) to form complete! But never easy consumer demand for our soups in winter marriage ; an increased oxygen demand reason the. Of food to the speaker and we always refers to an independent clause, like clauses! Do they cope with the conflicting demands of his roaring blood, Rhyn closed his eyes, his! Your experience on our website, including to provide bed space for tourism in times of high.! “ our client 's most recent demand is outstripping supply girl, get going, a beautiful girl get!: ask, call for, inquire, need, require, want, furnish, provision supply... Of her job ; the emotional demands of this job are excessive again lost words! Be informed of demand the reason for the new product -mahnd ] SEE definition of demand informed of the. How do they cope with the conflicting demands of work and family life contains the subject or the of... I always refers to the community sentence with just one independent clause with or without it humor,,... Task of the sentence contains at least one dependent clause, like other clauses, is a sentence the.

Crafty Cow, Casuarina, Do Armadillos Carry Chlamydia, Famous Ginger Characters Male, Yuvraj Singh Ipl Career, Hms Royal George Model, The Price Of Admission Youtube, 1960s Christmas Movies, Nj Transit Bus Map Pdf, Peter Nygard Wife, Suburban House Bloxburg No Gamepass,

حمید زمانی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه زمانی شما را به خرید بهترین محصولات روغن خودرو و گریس دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس بگیرید